EGE GRUP YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.
WEB SİTESİ KULLANICI GİZLİLİK BEYANI

Bu internet sitesi, EGE GRUP YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. tarafından, Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) kanunları çerçevesinde yönetilmektedir.  Bu sitenin kullanımıyla ilgili meydana gelebilecek tüm uyuşmazlıklarda, T.C. Ankara mahkemeleri yetkilidir.

Otomatik Olarak Kaydedilen Bilgiler 
Sitemizi ziyaret eden kişilerin "domain" ve "IP" adresleri otomatik olarak kaydedilmektedir.  Bu bilgiler, sizi kişisel olarak tanımlamamakta,  sadece siteye girmek için kullanılan bilgisayarın bilgilerini içermektedir.  Bu bilgiler, sitenin, Dünya'nın neresinden ve hangi amaçlarla kullanıldığını gösterdiğinden, sitemizin kapsam alanını belirlememiz ve sitenin kullanım amaç ve şekillerini daha iyi anlayabilmemiz için yapılan analizlerde kullanılmaktadır.

Çerez Dosyaları 
Çerez adı verilen dosyaların bilgisayarınıza yüklenmesini engellemek istiyorsanız, internet yazılımınızda gerekli ayarları yapınız. Bilgisayarınıza kaydedeceğimiz kek türü dosyalar, belirli bir süre sonra işlevini yitirecektir. Bazı durumlarda, çerezleri engellemek, bazı sitelerin işlevlerini azaltabilmekte ya da onlara ulaşımı engelleyebilmektedir.
Bilgisayarınıza çerez dosyalarını, sitemize gelecekte yapacağınız ziyaretlerinizde sizleri tanıyabilmek için kaydediyoruz. Bu bilgi, sizin ilgi alanlarınızla ilgili detayları da içerdiği için, bizim sizi sitenin içinde daha kolay yönlendirmemizi ve aradığınız bilgiyi daha kolay bulmanıza yardım etmemizi sağlamaktadır.

Veri Toplanması ve Kullanımı 
Bu site üzerinden bilgi talep ettiğinizde, sizinle ilgili bazı kişisel bilgilere ihtiyaç duyulur. Bize e-posta yolladığınızda ya da düzenli ücretsiz bilgi için abone olduğunuzda, sizin e- posta adresinize, adınıza ve telefon numaralarınız gibi diğer bazı kişisel tanımlayıcı bilgilerinize ihtiyaç duyarız. İş bulma ile ilgili hizmet ya da ürün talep ederseniz, eğitim, iş geçmişi, aile ve finansal detaylar gibi sizinle ilgili bazı kişisel tanımlayıcı bilgilere ihtiyaç duyarız. Kişisel bilgileriniz, talep ettiğiniz bilgi, mallar, ürünler ve hizmetlerin sağlanması için kullanılacaktır. 

Eğer çok özel kişisel bilgi talep edersek, bu bilginin alınması ve kullanımını, veri saklama ve gizliliği konusunda yürürlükteki yasalarla tam bir uyum içerisinde yapmayı garanti ederiz.Siteye gönderilen bütün malzemelerin, yazışmaların veya bilgilerin GİZLİ ve bir FİKRİ ÜRÜN OLMADIKLARI addolunacak ve EGE GRUP YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.’ nin malı haline geleceklerdir. EGE GRUP YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. bu bilgileri, her ne olursa olsun her türlü amaç için, bilgilerin içinde bulunan her türlü fikir, kavram, know-how veya tekniklerin kullanılması da dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kullanabilir. EGE GRUP YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş., bu bilgileri her zaman ve herhangi bir medyada çoğaltabilir, teşhir edebilir, aktarabilir, yayımlayabilir veya yayınlayabilir. 

Açıklama ve Ziyaretçi Tercihi 
İstediğiniz zaman abonelikten ayrılabilir ya da siteden çekilebilirsiniz. Bilgilerinizi ne şekilde kullanabileceğimizi belirtmiş olmamıza rağmen siteden çekilmek isterseniz, bu işlem için, e-posta ya da mektup göndererek talepte bulunabilirsiniz.

Çocuklar 
EGE GRUP YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş., çocukların gizlilik ihtiyaçlarını korumaya özellikle dikkat etmekte, ebeveyn ve gözetmenleri, çocuklarının internetteki faaliyetleri ve ilgi alanları konusunda aktif rol almaları için teşvik etmektedir. EGE GRUP YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş., 13 yaşından küçük hiç bir çocuktan, farkında olarak, bilgi toplamaz ve sitesini, 13 yaşından küçük çocukların kullanımını hedeflemek için tasarlamaz.

Güvenlik 
EGE GRUP YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. olarak, kontrolümüz altındaki tüm kişisel bilgilerin güvenliği için, bilgi depolama ve korunması ile ilgili tüm kanunlara tam olarak uyumlu güvenlik politikaları, kuralları ve gerekli teknik sistemleri oluşturduk. Güvenlik sistemlerimiz, yetkisiz giriş, uygunsuz bilgi kullanımı ve açıklanması, yetkisiz bilgi değiştirilmesi, kanunsuz yok etme ya da kaza sonucu kayıp olma olaylarını engellemek amacıyla oluşturulmuştur.

Diğer Sitelere Verilen Bağlantılar 
EGE GRUP YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. web sitesi, bazen size bilgi ve kolaylık sağlamak için başka web sitesine bağlantılar verebilir. Bu bağlantıları takip ederseniz, EGE GRUP YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. web sitesini terk etmiş olursunuz. EGE GRUP YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş., o sitelerin, kendi sitesininkinden farklı olması mümkün olan içerikleri ve gizlilik ilkeleri üzerinde kontrole sahip değildir. EGE GRUP YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş., başka web sitelerine uygunluk onayı vermemekte ve temsil etmemektedir. EGE GRUP YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. Gizlilik Beyanı, EGE GRUP YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.'den bağımsız başka web sitelerine vereceğiniz kişisel bilgilerinizi kapsamamaktadır. Kişisel bilgilerinizi herhangi bir şirkete vermeden önce, o şirketin gizlilik ilkesini gözden geçirmeniz konusuna özellikle dikkatinizi çekeriz.

www.egegrupyapi.com internet sitesi Eskişehir Yolu Bilkent Kavşağı 2118. Cadde No: 4 06510 Çankaya / Ankara / TÜRKİYE adresinde mukim EGE GRUP YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.’ne aittir. EGE GRUP YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. web sitesinde çeşitli bilgi, ürün ve hizmetler sunulmaktadır. EGE GRUP YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş., zaman zaman Web Sitesi Gizlilik Beyanı Şartları’nı revize edebilir. Bu siteyi kullanırken, her halükarda EGE GRUP YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. tarafından konulacak yeni şart ve kurallara kayıtsız şartsız uyacağınızı kabul etmektesiniz.

Son güncelleme tarihi 26.08.2014
2014 EGE GRUP YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.
Bütün Hakları Saklıdır.